//

Direktør hos CS Grafisk A/S Søren Nielsen har været til rundbordsmøde hos GA sammen med 3 andre ledere med rødder i arkoffset branchen.
Der var bred enighed om at ”det er barskt derude” og at der tegner sig et dystert billede af en branche med overkapacitet og dermed stigende prispres.
Konklusionen blev: ”Service frem for discount”.
Hele interviewet med de 4 leders bud på, hvordan de hver i sær vil styre sig igennem krisens barske og snørklede veje kan læses her: http://www.ga.dk/artikel.dsp?page=22316

Eller IRMA produkter til ALDI pris.

CS Grafisk A/S konkluderede dette for år tilbage, som en naturlig konsekvens af at udviklingen på alle ydelser omkring tryksagen steg med raketfart. Resultatet af denne udvikling er, at indkøbere i dag skal have en meget bred viden om mange medier og derved bliver deres erfaringsgrundlag langt bredere og mindre dyb. Dette betyder at mange støder panden mod muren, når de bestiller en tryksag, enten i forventningerne til kvaliteten, leveringstiden eller nogle detaljer omkring dokumenterne.
Forskellen på kvalitet og discount ligger ikke i trykmaskinerne, papiret eller farven. Den ligger i håndteringen, forventningsafstemningen og rådgivningen. Den oplevede værdi af opgavens forløb skaber indtrykket af kvalitet.
Da man hos langt de fleste trykkerier i dag faktisk kan levere god kvalitet, ligger forskellen stort set i den oplevede værdi af tryksagen. Har man den rette maskinpark, så har man oftest også den rette pris. Så efterlader det blot, at få afstemt forventningerne, skabe en oplevelse af kvalitet ved i fællesskab med kunden at få klarlagt, hvilket produkt ønsker du, hvad er vigtigt for dig og hvad forventer du af os.
Kvaliteten er i dag næsten altid lig med den værdi som kunden oplever uden om opgaven. Så med den rette indstilling og den rette kultur hos trykkeriets personale, kan man faktisk sælge.

”Irma produkter til Aldi priser”..

Jesper D Petersen


Kontakt os

CS Grafisk A/S
Over Hadstenvej 84-86
DK-8370 Hadsten

Tel. +45 8720 8730
Mail: mail@cs-grafisk.dk