Skip to main content

Miljøpolitik

CS Grafisk A/S forpligter sig til at opretholde sin position som en førende aktør inden for miljøpraksis i den grafiske industri. Denne forpligtelse afspejles både teknologisk og gennem adfærden hos vores medarbejdere og ledelse.

Vores retningslinjer for valg af leverandører og underleverandører sikrer, at valgene træffes med omhu for deres miljø- og arbejdsforhold. Vi forventer, at vores leverandører og underleverandører stiller de samme krav til deres forsyningskæde og forpligter sig til at beskytte miljøet og arbejdsforholdene. Vores mål er at være blandt Danmarks mest miljøvenlige og bæredygtige trykkerier og blive anerkendt som en miljøbevidst og respekteret virksomhed og samarbejdspartner.

For at opretholde denne profil vil vi konstant bidrage til bæredygtig udvikling ved at forebygge forurening, reducere spild og energiforbrug samt løbende forbedre miljøforholdene i vores samfund og i hele virksomheden. Vi arbejder aktivt på at beskytte miljøet og vi tilslutter os ISO 14001 miljøledelsessystemet i første kvartal 2024. Medarbejdere i virksomheden bidrager dagligt aktivt til miljøledelsessystemet for at handle i overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik.

Vi efterlever som minimum de lov- og branchemæssige krav, men for at være på forkant med udviklingen er social ansvarlighed og CSR vigtige for os. Vi tænker hele vejen rundt. For vi ønsker altid at gøre det redeligt og ordentligt. Det gør vi bland andet ved at føre både en ansvarlig leverandørstyring og inddrage vores medarbejdere på en måde, så de oplever et rummeligt og trygt arbejdsmiljø. Et bæredygtigt helhedssyn bidrager således til at styrke og profilere virksomheden til glæde for bestyrelse, ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører og det omkringliggende samfund.

Vores holdning til medarbejdere

Via integreret miljø- og arbejdsmiljø ledelsessystem tager vi hånd om medarbejdere. Vi vil styrke den enkeltes kompetencer, og vi praktiserer det ”rummelige arbejdsmarked” for enkelte ansættelser i udvalgte afdelinger. Vi prioriterer ansættelse af elever, så der sikres udvikling i samfundet. Vi afholder sociale arrangementer til styrkelse af medarbejders sammenhold og sikrer, at udvikling af faglige kompetencer hos den enkelte medarbejder finder sted.

Vores holdning til kunderne

Vi rådgiver vores kunder i miljørigtige og bæredygtige løsninger. Vi yder strategisk rådgivning i forhold til vores kunders egen branding. Her tænker vi i videst muligt omfang bæredygtigt. Vi vejleder i og efterlever selv begrebet cirkulær økonomi. Langtidsholdbare, ressourcebesparende og miljøbelastningsreducerende løsninger.

Vores holdning til leverandører

Vi sikrer os, at leverandører af råvarer, i videst muligt omfang, har et miljøledelsessystem og bredt understøtter miljømærker i den grafiske branche. Herigennem vil der være tillid til samhandel med leverandører, der efterlever vores miljø- og arbejdsmiljømæssige krav.

Vores holdning til verden

Vi har taget FN’s 17 verdensmål til os på samme måde, som verdens nationer har. Alle målene giver mening, og her kan virksomheder og mennesker bidrage, lidt eller meget. Alt gør en forskel for vores fælles fremtid. CS Grafisk har valgt at have særlig fokus på udvalgte verdensmål som er relevante i den grafiske branche.

Står du med spørgsmål til vores miljøpolitik, besvarer vi dem med glæde. Kontakt os her:

?

Skal vi hjælpe dig videre med din tryksag? Ta’ et kig på vores udbud her: